chính sách bảo mật onbet

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật tại cổng game Onbet khi người chơi sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Dữ liệu thông tin cá nhân sẽ được thu thập bao gồm các thông tin như:

  • Tên, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại, ngân hàng người chơi sử dung, chẳng hạn như thẻ thanh toán mà bạn sử dụng để nạp rút tại cổng game Onbet…
  • Thông tin về thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, khu vực hoặc thành phố nơi bạn ở)
  • Thông tin liên quan đến cách bạn sử dụng các ứng dụng và dịch vụ của Onbet. Khi người chơi đăng ký nên đọc kỹ chính sách bảo mật được hiển thị trên trang web chính của Onbet.
Chính sách bảo mật Onbet
Chính sách bảo mật Onbet

Trách nhiệm của Onbet

Onbetist là nhà cái kiểm soát dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của người chơi. Chúng tôi chịu trách nhiệm quyết định cách thức, lý do chúng tôi giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của người chơi. Nếu bạn muốn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, bạn có thể liên hệ qua trang hỗ trợ nhà cái tại https://onbet.ist/lien-he-ho-tro-onbet/.

Các dữ liệu cá nhân Onbet thu thập của người chơi

Onbet thu thập dữ liệu cá nhân của người chơi khi bạn truy cập các trang web và ứng dụng của Onbet, đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hiện hành. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của người chơi theo nhiều cách khác nhau:

  • Trực tiếp từ bạn, khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi và khi bạn đăng nhập vào trang web của Onbet hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi.
  • Dữ liệu cá nhân chúng tôi tạo ra về bạn, ví dụ: dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng để xác thực bạn hoặc dữ liệu cá nhân ở dạng địa chỉ IP của bạn hoặc tùy chọn của bạn

Khi bạn đăng ký tài khoản trên nền tảng nhà cái

  • Tên của bạn
  • Địa chỉ email của bạn
  • Các chi tiết khác như địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ thanh toán của bạn khi bạn đăng ký tài khoản
  • Một số dữ liệu hạn chế từ hồ sơ mạng xã hội của bạn, nếu bạn đã đăng nhập vào cổng game bằng cách sử dụng mạng xã hội của mình.
Chính sách bảo mật Onbet

Kết luận

Chính sách bảo mật của chúng tôi dựa trên dữ liệu được thu thập thông qua các trang web và ứng dụng của hệ thống Onbet. Nhà cái chúng tôi có hệ thống mã hóa bảo mật 12 bit SSL, cho nên người chơi đến với nhà cái chúng tôi không cần lo lắng về vấn đề thông tin cá nhân bị tiết lộ ra bên ngoài.